Simbol korijenske čakre – istražite simboliku Muladhara čakre

simbol korijenske čakre Muladhara

Svaka od sedam čakri ima svoj simbol, bogat metaforičkim značenjem i svetom simbolikom. Simbol korijenske čakre je crveni lotos s četiri latice u čijem se središtu nalaze kvadrat i obrnuti trokut.

Korijenska čakra temelj je našeg sustava čakri, a jedna od glavnih funkcija je održati nas utemeljenim u fizičkom svijetu. Ona je naš temelj, stabilan i čvrst. Možemo ju povezati sa korijenjem stabala – kao što stabla trebaju svoje korijenje kako bi se hranila i bila stabilna, tako i mi trebamo zdravu korijensku čakru kako bismo mogli rasti i evoluirati.

Muladhara ili korijenska čakra je temelj cjelokupnog suptilnog energetskog sustava. Predstavlja zemaljski element ili najosnovnije stanje postojanja. Ona nam daje sposobnost i autoritet za podizanje vlastite suptilne energije i pomoć drugima da podignu svoju.

Niste sigurni da znate što su čakre? Pročitajte Uvod u čakra sustav.

Pregled simbola korijenske čakre

Sanskritski naziv i značenje: Muladhara (मूलाधार) – temelj ili korijenska podrška
Mula = korijen, podrijetlo, esencija
Adhara = baza, temelj

Lokacija u tijelu: perineum, baza kralježnice, prva tri kralješka

Aspekti: sigurnost, opstanak, osnovne životne potrebe, obitelj, povjerenje

Princip: Ahamkara (ego)

Boje: duboka crvena, grimizna, žuta, zlatno-žuta, crna

Element (Tattva): Zemlja (Bhumi/Prithvi Tattva)
Boja elementa: žuta
Oblik elementa: kvadrat
Bija mantra elementa i boja: LAM लं, zlatna

Nositelj (Vahana) bija mantre: Slon Airvata sa 7 surli
Broj i boja latica: 4, duboka crvena s malo grimizne ili zlatne

Bija mantre na laticama: वं vaṃ, शं śhaṃ, षं ṣhhaṃ, and सं saṃ

Vrittiji: 1 najveća radost; 2 prirodni užitak; 3 užitak u kontroli strasti; 4 blaženstvo u koncentraciji

Božanstva:

 • Dakini Shakti (dominantno božanstvo)
 • Indra (u bija mantri)
 • Brahma (u bindu od bija mantre)
 • Shiva
 • Ganesha

Opis yantre ukratko

Simbol korijenske čakre se sastoji od sljedećih elemenata:

 • 4 latice crvene boje
 • žuti kvadrat
 • trokut okrenut prema dolje unutar kvadrata
 • bija mantra LAM लं u sredini
Muladhara Preuzeto iz knjige Chakras Energy Centers of Transformation (autor Harish Johari), simbol korijenske čakre
Muladhara – preuzeto iz knjige Chakras Energy Centers of Transformation (autor Harish Johari)

Simbol korijenske čakre se sastoji od lotosovog cvijeta s četiri crvene latice, u čijem se središtu nalazi žuti kvadrat s trokutom okrenutim prema dolje.

U središtu lotosa se nalazi žuti kvadrat koji simbolizira element zemlje i okružen je sa 8 koplja. Četiri točke čine četiri stupa ili kutove onoga što je poznato kao četverokutna zemlja.

Unutar kvadrata, u donjem dijelu nalazi se mantra LAM, a unutar nje se nalazi Bija mantra boga Indre koji sjedi na slonu sa 7 surli, Airavati. U krilu mu sjedi dijete Brahma. Unutar perikarpa (omotač sjemena) lotusa nalazi se Božanstvo Muldahara čakre zvano Dakini.

U središtu žutog kvadrata se nalazi crveni obrnuti trokut koji simbolizira yoni (maternica) božice Majke svemira, tj. žensku silu ili Shakti Traipuru. Sva božanstva, glavni nadiji (Ida, Pingala, Sushumna), Svayambhu Lingam i Kundalini (omotana oko Shiva lingama kako gleda prema gore ) prebivaju unutar trokuta koji je središte ove yantre.

Ispod trokuta nalazi se slon sa sedam surli, Airavata, koja predstavlja tešku, materiji sličnu kvalitetu ove čakre i sedam putova iz nje, koji odgovaraju sedam čakri.

Više o samim simbolima čakri pročitajte u Simbolici 7 glavnih energetskih centara.

Boja korijenske čakre

Tipična boja koja se koristi za predstavljanje korijenske čakre je duboka crvena boja na laticama lotosa.

Crvena boja povezana je s prvom čakrom iz više razloga:

 • označava postojanje snažne, guste energije i povezana je sa zemljom
 • u spektru boja čakri, crvena simbolizira snagu, vitalnost i buđenje
 • crvena je boja energije, ljubavi, moći, hrabrosti i samouvjerenosti
 • crvena boja stimulira naše instinktivne sklonosti
 • također se povezuje s negativnošću koja je u punoj snazi kada je korijenska čakra preaktivna
 • može predstavljati jezgru planeta, za koju se vjeruje da je rastopljena lava i / ili vulkansko tlo koje je iskovalo površinu planeta Zemlje
muladhara crvena boja

U hinduističkoj tradiciji, crvena boja je boja Shakti, što označava energiju, buđenje, kretanje i evoluciju. Nijansa crvene kao crvena zora označava uzdizanje svijesti iz uspavanog stanja u probuđenu, aktivnu svijest.

Korijenska se čakra smatra rođenjem ljudske svijesti, jer označava prijelaz iz životinjske u ljudsku svijest, svitanje samosvijesti i mogućnost svjesne duhovne evolucije i transformacije. Inače, naša prva čakra je životinjama zadnja, najviša.

Crvena se odnosi na samosvijest. To je područje opstanka i stabilnosti i naše mjesto na zemlji. Crvena boja daje snagu Zemlje i daje energiju na svim razinama. Povezuje nas s našim fizičkim tijelom. Svemu što treba započeti treba životna vitalnost crvene.

Muladharina sekundarna boja je crna, boja koja predstavlja materiju. S prvom čakrom se također povezuju smeđa, siva te ružičasta.


Element i oblici simbola korijenske čakre

Lotos i 4 latice kao simboli korijenske čakre

Cvijet lotosa Mūla Kamala ima četiri latice koje prikazuju četiri točke kompasa.

Muladhara, korijenska čakra

Latice su crvene, prošarane s malo grimizne boje i označavaju boju Shakti – energija, kretanje, buđenje i razvoj. Uz to, simbolizira buđenje uspavane svijesti u aktivnu, budnu svijest. Ponekad se prikazuju i sjajnom zlatnom bojom.

Prva je latica u sjeveroistočnom (gornjem desnom kutu), druga u jugoistočnom (donjem desnom kutu), treća na jugozapadu (dolje lijevo) i četvrta na sjeverozapadu (gornji lijevi).

Život je svijest, a svijest teži evoluciji. Četiri latice simboliziraju i četiri faze razvoja života na ovoj planeti: vegetacija; jednostavni životni oblici kao što su bakterije i jednostanični organizmi; životinje koje polažu jaja, poput riba, gmazova i ptica, sisavaca; i na kraju ljudi.

Četiri latice lotosa simboliziraju četiri središnja aspekta ljudske psihe ili stanja uma:

 • um (Manas)
 • intelekt (Buddhi)
 • svijest (Chitta)
 • ego (Ahamkara)

Zajedno, ova 4 aspekta nazivaju se Antahkarana.

Drugo tumačenje je da četiri latice predstavljaju četiri cilja ljudskog života, tj. jednu od četiri osnovne čežnje u životu:

 • Dharma – pravednost i život s moralnim vrijednostima; želja za Bogom, psiho-duhovna čežnja (moralni život – vrline i “ispravan način življenja” što uključuje dužnosti, prava, zakone, ponašanje)
 • Artha – svrha života i etička potraga za obiljem i prosperitetom; želja za intelektualnim zadovoljstvom (život značenja i svrhe – smisao, osjećaj, cilj, svrha ili suština života)
 • Kama – zadovoljstvo, ljubav i uživanje u životu; želja za fizičkim užitkom (život užitka, senzualnosti i emocionalnog ispunjenja – osjetilno uživanje, emocionalna privlačnost i estetsko uživanje u umjetnosti, plesu, glazbi, prirodi i sl.)
 • Moksha – duhovno oslobođenje i osjećaj jedinstva s Božanskim; čista duhovna čežnja, želja za apsolutnim oslobođenjem

Ta četiri cilja ljudskog života su neisključiva i zajedno se nazivaju “Purusartha”  (sanskrit पुरुषार्थ) što je ujedno i ključni koncept hinduističke filozofije.

Kako se prva čakra odnosi na Malkut, osnovnu sferu u kabalističkom Drvu života, ove četiri latice također odražavaju četiri elementa materijalnog kraljevstva.

Četiri latice Muladhare predstavljaju i tri nadija (Ida, Pingala i Shushumna Nadi) a četvrta predstavlja kretanje energije prema dolje.

Također, četiri latice lotosa predstavljaju limfe koje se formiraju u četiri važna živčana završetka.

Vrittiji u korijenskoj čakri i mantre na laticama

Riječ vritti znači “vrtlog”, a označava mentalne sklonosti  ili poremećaj unutar svijesti. Um je tok ili vibracija energije koja je izraz dinamičkog toka kosmosa. Da bi izrazio taj tijek, um prihvaća vrittije, odnosno metode izražavanja (mentalne sklonosti). Da bi postigao prosvjetljenje, jogi mora stišati vrittije kako bi došao do Samadija ili blaženstva. Um je ojačao kad su se vrittiji smirili; međutim vrittije nije lako smiriti.

korijenksa čakra (Muladhara) vrittis na laticama

Broj mantri u svakoj čakri označava snagu koncentriranu u čakri. Svaka latica na sebi ima po jedan sanskrtski slog: वं vaṃ, शं śaṃ, षं ṣaṃ i सं saṃ, što predstavlja četiri vrittija. Za ova se slova kaže da sjaje briljantnom zlatnom svjetlošću.

Prema Mahanirvana Tantri, četiri vrittija u Muladhari su četiri vrste blaženstva:

1 najveća radost, blaženstvo sjedinjenja (Yogananda)

2 prirodni užitak, urođeno blaženstvo (Sahajananda)

3 užitak u kontroli strasti, herojsko blaženstvo (Virananda)

4 blaženstvo koncentracije, najviše blaženstvo (Paramananda)


Element Zemlje i žuti kvadrat

Prva čakra povezana je sa elementom zemlje, predstavljenim žutim kvadratom koji je okružen s osam sjajnih koplja. Struktura zemaljskog elementa održava se kontinuiranom vrtnjom latica Muladhara čakre, koje zrače crvenim zrakama.

Zemlja je najgušći od svih elemenata, tj. mješavina ostalih četiri elementa (voda, vatra, zrak i eter). Atributi elementa zemlje su snaga i stabilnost, plodnost i umnožavanje svih stvari.

Element zemlje (ne planet) temelj je tijela, kostiju, mesa, kože, nadija i tjelesnih dlačica.

Osjet njuha povezan je s elementom zemlje, a nos je osjetilni organ ove čakre. Buđenje korijenske čakre može dovesti do pojačavanja osjetilnih opažanja, posebno do rafiniranja osjetila mirisa i sluha, tako da postajemo svjesni arome i zvukova koje drugi ne vide. Neki ljudi mogu vidjeti aure ili osjetiti misli i raspoloženja drugih.


yellow square, simbol korijenske čakre

U sredini bijelog kruga se nalazi kvadrat kao jedan od glavnih simbola korijenske čakre – najfizičkiji i najinertniji od svih geometrijskih oblika. Kvadrat je osnovni geometrijski oblik i predstavlja ravnotežu, tjelesnost, stabilnost i strukturu. Ima veliko značenje u smislu zemaljske svijesti jer predstavlja samu zemlju (Bhumi Tattva).

Simbol kvadrata se tradicionalno povezuje sa žutom ili zlatnom bojom. Žuti kvadrat označava element zemlje koji pak predstavlja početak života. Kad se probudi, manifestira se kao magnetska sila unutar te osobe.

Kvadrat u ovom simbolu također predstavlja i krutost, stabilnost te temeljnu energiju. Pruža stabilnu strukturu za sustav čakri na kojem se odmara.

Kvadrat se povezuje s brojem 4, koji ima važnu ulogu u fizičkom svijetu jer predstavlja nekoliko osnovnih zakona prirode:

 • četiri prirodna elementa – zemlja, voda, vatra i zrak
 • četiri godišnja doba – proljeće, ljeto, jesen i zima
 • četiri glavne strane svijeta – sjever, jug, istok i zapad
 • četiri dimenzije

Također, broj 4 označava završetak, a zemlja utjelovljuje elemente i uvjete ljudskog završetka na svim razinama te nam daje stabilnost i sigurnost.

Kvadrat je sjedište zvučne bija mantre LAM i otpušta zvuk u osam smjerova, što je predstavljeno s osam kopalja koja okružuju kvadrat, tj. proizlaze iz svih stranica i kutova.

Meditacija na Muladhara čakru u prisustvu elementa zemlje razvija prirodno zdravlje, snagu tijela i intelektualnu moć te produžuje život.

Obrnuti trokut Tripura kao simbol korijenske čakre

Tripura – tri = tri; pura = svijetovi

Obrnuti trokut je alkemijski simbol zemlje, koji nas podsjeća na uzemljenu energiju Muladhare. Simbolizira širenje i razvijanje naše svijesti.

red triangle

Trokut se sastoji od tri linije koje tvore njegov oblik; predstavljajući volju, znanje i djelovanje. Vrh usmjeren prema dolje ukazuje na to da smo na početku svog duhovnog razvoja; a strane koje se šire prema gore i prema van pokazuju smjer svijesti u razvoju. Stranice trokuta simboliziraju širenje i razvijanje svijesti od sjemena do procvata ljudskog potencijala – svi počinjemo od sjemena (ukorijenjenog u prvoj čakri) i težimo ka vrhuncu svog ljudskog potencijala.

Prikazuje se dubokom crvenom bojom, sjajan i veličanstven poput munje.

Smatra se središtem naše vitalne životne sile i sjedište je uspavane Kundalini shakti gdje ostaje dok se ne probudi kako bi se njena energija distribuirala kroz sve ostale čakre.

Simbolizira yoni (maternicu) božice Majke svemira, tj. žensku silu ili Shakti Traipuru. Također simbolizira sijanje svijesti u korijensku čakru, iz koje klija, cvate i raste, tj. silazni konični oblik indikator je za usmjeravanje Znanja, svijesti u sjeme (točka trokuta) iz kojega klijaju mudrost i duhovno buđenje. Duša je pak povučena i usmjerena prema dolje, u utjelovljeni, fizički oblik.

Dakle, obrnuti crveni trokut ima tri značenja:

 1. kozmička energija se povlači i usmjerava prema dolje poput lijevka,
 2. širenje svijesti prema gore
 3. te ženski rod (Shakti).

Također predstavlja:

 • spoznaju – poduhvat za koji je neophodna odvažnost, sposobnost, velika volja i hrabrost
 • tri načina iskustva – znati, činiti, osjećati
 • tri božanstva – Brahma, Vishnu i Shiva (Trimurti)

Ishodište je tri glavna nadija (Ida, Pingala i Sushumna). Sjedinjenje tih nadija u Muladhara čakri čini obrnuti trokut, koji uzrokuje, već spomenuti, protok energije prema dolje.

Shiva Lingam i Kundalini Shakti

Kundalini Shakti je oblik božanske ženske energije; duhovna energija koja spava u svakom čovjeku u području prve čakre.

Shiva Lingam je astralni simbol kreativnosti, kreativne snage i svijesti. 

snake coiled
Photo by Dids on Pexels.com

Uspavana zmija Kundalini koja počiva unutar čakre omotana oko Shiva lingama tri i pol puta, najpoznatiji je simbol korijenske čakre. Pola zavoja predstavlja transcendentnu svijest (turiya) ili vrijeme – prošlost, sadašnjost i budućnost, ovisno o tome kako se tumači; a tri zavojnice predstavljaju tri gune (odlike materijalne prirode): sattva, rajas i tamas. Krajnji cilj kundalini energije je da se dostigne stanje čiste svijesti – prosvjetljenje.

Kao sklupčana snaga maye (zablude), naziva se mahashakti, što uzrokuje zaborav, neznanje i zbunjenost – temeljna osnova kozmičkog stvaranja i ljudske inkarnacije.

Kundalini shakti se opisuje kao suptilna poput lotosove niti, slično vatri ili nestalnom plamenu, blistava poput sjaja munje. Lice joj sja poput 10 milijuna mjeseca, sjajno je i svježe. Prikazana je kao crna, crvena ili bijela (ili tamnozelena).

Značenja smjera glave Kundalini Shakti:

 • Glava zmije je obično okrenuta prema dolje, što sugerira da Kundalini spava i to je pokazatelj da evolucijski proces također može ponovo krenuti prema dolje. Mudrost se ne razvija sama od sebe; treba joj stalni, svjesni napor da pročisti misli i usmjeri akcije prema dobru.
 • Kada je Kundalini Shakti prikazana s otvorenim ustima i licem prema gore, povezuje se sa Sushumnom, središnjim živčanim kanalom koji prolazi kroz stup kralježnice i predstavlja znak duhovnog buđenja.
 • Kundalini Shakti koja se nije probudila ostaje uvijena, omotana oko lingama s repom u ustima. Budući da ima svoja usta, protok energije se spušta. Čim se počne raditi s prvom čakrom, ova uspavana energija podiže glavu i slobodno teče u Sushumna kanal.

Kundalini se neprestano kreće, zujeći poput pčela. Ovo je OM zvuk, preteča svih zvukova u kozmosu. Dakle, sve mantre sanskrtske abecede, od a do ksha ugrađene su u nju. Kundalini spava dok se nekako ne probudi, obično kroz duhovne prakse.

Izuzetno je suptilna i duboko je željna sjedinjenja sa svojim voljenim Gospodinom, Vrhovnim Bićem. Muški i ženski principi, Shiva i Shakti (Kundalini), zajedno su u trokutu usmjerenom prema dolje (tripura), ali nisu u potpunom sjedinjenju. Do njihovog spoja dolazi samo u Kameshvara čakri (manja čakra unutar Sahasrare).

Kundalini čuva ulaz u prazninu u svayambhu lingi, tj. blokira brahmadvaru (usta Brahme), donji kraj brahma nadija, koji održava protok ide i pingale u disanju kod svih bića. Kad se disanje zaustavi u dubokoj meditaciji, ulaz se otvori i kundalini se digne gore kroz brahma nadi. Brahmadvara se naziva “slatkim ustima” jer kroz njih teče nektar besmrtnosti (amrita).


Shiva lingam se nalazi u trokutu Svayambhu (onaj koji postoji sam od sebe, rođen od sebe); epitet je Gospodara Shive, koji predstavlja Parameshvaru (vrhovno Biće). Postoji sam od sebe i ne ovisi ni o kome i ni o čemu drugom.

Lingam unutar trokuta označava muški rod (Shiva). Oko Svayambhu lingama je omotana uspavana zmija Kundalini (stanje neznanja) i on neprestano luta, jer je rođen iz kama bije (sjemenske mantre želje) – klinga, što je želja koja neprestano traži ispunjenje.

Shivalingam by Prasanna Devadas (Pixabay), simbol korijenske čakre
Shivalingam by Prasanna Devadas (Pixabay)

Lingam se obično prevodi kao „falus“, ali na sanskritu znači i „simbol“. Ling znači “spol” i simbol je muškog oblika energije. Kao takav, podrazumijeva se i kao Shiva, koji predstavlja muški princip, dok Kundalini predstavlja ženski princip.

Shiva linga (falus Shive) se u Indiji štuje kao Shivin oblik, izvor svega. Kako oblik linge postaje suptilniji, na kraju postaje točka (bindu), u koju se apsorbira cijeli kozmos.

Prema Rudrayamala Tantri lijep je poput rastaljenog zlata, sja kao 10 milijuna sunca, a energija kojom zrači hladna je poput punog mjeseca dok je energija Kundalini Shakti vruća i nalik vatri. Stoga su oni vječni par suprotnosti. Po nekim spisima, Lingam je crn, koji postaje sjajno siv zbog zračenja koje iz njega zrači. Kaže se da lice svayambhu linge leži prema dolje, a njegova se boja također opisuje i kao crna, zelena, crvena ili zlatna.

Za Svayambhu linga (naziva se i mahalinga) se kaže da je kao besprijekorna praznina sa zemljom kao temeljem. To je prebivalište božanstava (deva) i moći (shaktis). Sve se apsorbira u njega i on podržava sve. Opisan je kao blistav, vječan, savršen i sveprisutan, otkriven istinskim znanjem i dubokom meditacijom, daruje blaženstvo i sve dobro.

Izvor je cjelokupnog znanja i ne može se dosegnuti intelektualnim znanjem. Otkriva ga samo istinsko znanje (tattvajnana) i duboka koncentracija (dhyana).


muladhara korijenska čakra simbol

U biblioteci FREEBIES možete pronaći cheat sheet s opisom simbola korijenske čakre – Muladhare.

*Za ulazak u biblioteku Vam je potrebna lozinka. Ako je nemate, do nje možete doći prijavom na newsletter. Nakon prijave, lozinka će vam stići u mailu dobrodošlice.


Bija mantra LAM

Sjemenske mantre ili bija mantre su zvukovi s velikim duhovnim snagama i smatra se da imaju skrivene moći. Ti zvukovi djeluju u nevidljivim nivoima svemira i mogu napraviti čuda na smislen i dubok način.

Središnji simbol, ili bija mantra elementa zemlje u Muladhara čakri je LAṂ लं (ili LANG). Nalazi se u središtu žutog kvadrata i najčešće se piše zlatnom bojom. Odašilje zvuk u svih osam smjerova (prikazano s osam koplja koja proizlaze iz kvadrata).

Bija mantra LAM je povezana sa elementom zemlje i njezinim predsjedajućim božanstvom Indrom (vedski kralj bogova i utjelovljenje zemaljskog elementa). Zbog toga se naziva aindra-bija. LAM se naziva i prithvi-bija te kshiti-bija (prithvi i kshiti znače “zemlja”). Pobuđuje moć Indre i poprima oblik božanstva s četiri ruke postavljene na slona Airavatu.

Smatra se svetim slogom koji može probuditi korijensku čakru. Ponavljanje zvuka eliminira nesigurnosti povezane s prvom čakrom, pružajući osjećaj sigurnosti, svijesnost i unutarnju snagu. Oslobađa napetosti i uklanja blokade u ovoj čakri te aktivira njenu energiju.

Njene vibracije pomažu u stvaranju prolaza unutar Brahma nadija. Oni su apsorbirani u Kundalini Shakti, koja kada se uzbudi teče kroz Brahma nadi u Sushumnu.

Kaže se da bija mantra LAM ima četiri “ruke” te da njena vibracija pomaže u stvaranju kanala unutar Brahma nadija kako bi se olakšao protok energije.

Ovaj zvuk vibrira na nepcu, u mozgu i gornjem dijelu lubanje. Kada se pravilno izvede, LAM (LANG), mantra postaje živa energija koja uklanja nesigurnosti povezane s prvom čakrom, budi nadije u prvoj čakri i stvara lokot, bravu koja sprečava kretanje energije prema dolje. Pomicanje energije prema gore započinje kad kraj zvuka, ANG, vibrira na vrhu glave. LA je zemlja, a NG nada-bindu, iskonski kozmički zvuk iz kojeg se manifestirao svemir.

Životinjska simbolika

Airavata, slon sa sedam surli kao simbol korijenske čakre predstavlja stabilnost i mudrost.

Slon Airavata jedan je od četrnaest dragulja koji su nastali uzburkavanjem oceana. Indra, gospodar nebeskog svoda, odabrao ga je za svoje vozilo.

Simbol korijenske čakre

Tradicionalno je Airavata prikazan kao bijeli (ili svijetlo sivi boje oblaka) slon sa sedam surli u duginim bojama (ljubičasta, indigo, plava, zelena, žuta, narančasta i crvena – sedam različitih frekvencija svjetlosti). Duga je prirodno povezana s Indrom, koji je, kao gospodar nebeskog svoda, također bog kiše i groma. Ovih sedam frekvencija predstavljaju sedam aspekata individualne svijesti koje se moraju prepoznati i koji su se razvili u skladu s prirodnim zakonima.

Prema Ayurvedi, sustavu hinduističke medicine, svaka od 7 surli simbolizira sedam elemenata ljudskog tijela (dhatusa) koja su ključna za održavanje života i daju nam fizičku snagu:

 • Rasa (plazma)
 • Rakta (krv)
 • Mamsa (mišići)
 • Meda (mast)
 • Ashti (kost)
 • Majja (koštana srž)
 • Shukra (sjeme)

Povijesno gledano kao simbol koji znači mudrost i snagu, 7 surli Airvate predstavljaju:

 • sedam minerala,
 • sedam negativnih kvaliteta,
 • sedam pozitivnih kvaliteta,
 • sedam sila u čovjeku,
 • sedam sila u prirodi,
 • sedam glavnih tvari u čovjeku.

Neki autori pak smatraju da se sedam surli odnosi na sedam tipova želja (sigurnost, rađanje, dugovječnost, dijeljenje, znanje, samoostvarenje i jedinstvo), da predstavljaju sedam glavnih čakri, sedam nota glazbene oktave i sedam glavnih planeta.

Također, surle predstavljaju sedam razina svijesti (podsvijest ili duboki san, stanje snova, budnost, transcendentalna svijest, kozmička svijest, božanska svijest te svijest jedinstva).

U svakoj osobi postoji sedam indrija koji se moraju razvijati u skladu s prirodnim zakonima:

 • Sluh i uši (osjetilni organ)
 • Dodir i koža (senzorni organ)
 • Vid i oči (osjetilni organ)
 • Okus i jezik (organ rada)
 • Miris i nos (osjetilni organ)
 • Defekacija i anus (organ rada)
 • Spolni odnosi i genitalije (organ rada)

Za onoga koji je ovladao kontrolom svojih indrija – organa osjetila i rada – kaže se da je postao Indra.

Slon predstavlja temeljni poriv za preživljavanjem, cjeloživotnu potragom za hranom za tijelo, um i srce. Zbog toga što slon može nositi teške terete, on je simbol fizičke snage. Ipak, slon također izvršava naredbe svog gospodara s poniznošću, ukazujući na to da fizički razvoj ne mora ometati duhovni rast, već se može uskladiti s duhovnim svojstvima. Airavata, bijeli slon, predstavlja produhovljeni fizički razvoj.

Slon također predstavlja prosperitet i mudrost, a u indijskoj mitologiji slon je nositelj Brahme, Stvoritelja, koji nam je donio znanje i stvaranje. Slon je vrijedna životinja koja donosi bogatstvo svome vlasniku, a govori se da se u mozgu potpuno odraslog muškog slona nalazi sjajan biser nenadmašne vrijednosti. To simbolizira riznicu mudrosti koja je skrivena u čakri Muladhara i  čeka da je oslobodimo.

U raznim duhovnim tradicijama, od hinduizma do šamanizma, slon je simbol suosjećanja, inteligencije, povjerenja i drevne mudrosti. Sve navedene odlike su reprezentativne za prvu čakru i temelj čakra sustava i Kundalini energije koju ona posjeduje. Na psihofizičkoj razini, dobro razvijena prva čakra donosi samokontrolu, fizičku snagu, strpljenje, sposobnost podnošenja velikih opterećenja i discipliniran život.

Božanstva

Svaka čakra ima dominantno božanstvo, poznato kao Chakradhistadhatri.

Brahma

Bindu, točka koja čini dio mantre LAM (लं) , predstavlja Brahmu, Gospodara stvaranja, koji boravi unutar te točke. Sve dok počiva unutar bindu točke, on je nemanifestiran.

Kaže se da prije manifestacije kreativna snaga poprima trostruki karakter, tri specifične točke moći bindu, bija i nada (Sharda Tilak). Kad se mantra uzbudi, Brahma izlazi iz bindua, manifestira se i započinje stvarati svemir. Kada započinje stvaranje, bindu postaje bija, a zatim nada. Iz bije dolazi Vishnu, a iz nada nastaje Rudra.

Kad se zvuk bija mantre LAM izgovara s dahom koji teče u elementu zemlje prve čakre, Brahma se manifestira kao dijete, Bal Brahma (bal=dijete) koje sja poput jutarnjeg sunca. Prikazan je kako sjedi na labudu (simbol znanja i gracioznosti), koji ide posvuda i prožima sve. Ima četiri glave (s tri prekrasna oka na svakom licu) i četiri ruke. Njegova koža je crvena (poput jutarnjeg sunca) ili ima boju pšenice te nosi žuti dhoti (tradicionalna indijska odjeća koja pokriva donji dio tijela) i zeleni šal.

brahma-by Prasanna Devadas (Pixabay)
brahma-by Prasanna Devadas (Pixabay)

Brahma ima četiri lica koja gledaju u četiri glavna smjera i simboliziraju svaku od četiri Vede: Rig, Sama, Yajur i Atharva. Vede su skup drevnih sanskrtskih tekstova porijeklom iz Indije.

Četiri lica Brahme također predstavljaju četiri oblika zvuka:

 • Para – nemanifestiran, čista namjera
 • Pashyanti – manifestiran kao iskonske vibracije; uočljiv, ali nije detaljno razrađen
 • Madhyama – mentalni govor, verbaliziran, ali neizgovoren
 • Vaikhari – običan verbalni govor

Treće oko na Brahminom čelu vidi s natprirodnom pronicljivom vizijom i uvidom.

Četiri ruke Brahme predstavljaju četiri aspekta ljudske svijesti: uma, intelekta, ega i uvjetovanu svijest. Za razliku od svih ostalih hinduističkih bogova, u rukama ne drži oružje, već simbole znanja i stvaranja. U njima drži:
Rudraksha mala (krunica za japu), koju koristi za praćenje vremena Svemira
Cvijet lotosa – simbol čistoće, plodnosti i nevezivanja; predstavlja prirodu i sveobuhvatnu energiju stvaranja
Vede – svete spise koji sadrže Znanje svih stvorenja
Kamandalu – posudu s vodom koja simbolizira kozmičku energiju stvaranja


Brahma je dio Trimurtija (sanskrit त्रिमूर्ति, trimūrti; “tri lika”), hinduističkog koncepta koji predstavlja udruživanje tri kozmičke funkcije – stvaranja, očuvanja i uništenja, kroz prikaz velikih hinduskih božanstava Brahme kao Kreatora, Vishnua kao “Onog koji čuva” i Shive kao “Onog koji uništava”).

Brahma vlada sjeverom i po prirodi je satvičan (čist, jasan); ta se energija pojavljuje tijekom zore i sumraka.

Dakini Shakti

Dakini Preuzeto iz knjige Chakras Energy Centers of Transformation (autor Harish Johari)
Dakini – preuzeto iz knjige Chakras Energy Centers of Transformation (autor Harish Johari)

Moć Gospodara Brahme (shakti) ili supruga je Dakini, koji se također naziva Brahmi ili Brahmani.

Božica Dakini je dominantno božanstvo, vratar Muladhara čakre i ulazak u Sushumnu nije moguć bez da se zadovolji vratar. Riječ dakini dolazi od dhatu, što znači “promatrač”.

Ona je božica mudrosti i suosjećanja; žensko načelo ili aktivirajuća snaga i energija. Ona nosi božansko znanje i svjetlost koju prenosi jogijima.

Ona može osloboditi energiju i potencijal u pojedincu. Ona je stvaralac i čuvar koji može pomoći pojedincu da se osjeća kao kod kuće u svom tijelu i u svijetu.

Ima kožu svijetlo crvene ili bijele boje, ima lice predivno poput mjeseca s tri sjajno crvena oka, te ima četiri ruke. Njezina jedina glava ukazuje na koncentraciju, u kojoj se Ja-svijest rastvara. Obučena je u sari boje breskve te sjedi na crvenom lotosu. U nekim prikazima je odjevena u kožu antilope i puna nakita – ona je majka bogatstva.

U nekim tekstovima je prikazana kao strašna i ljuta božica, ali za meditaciju slike bogova i božica trebale bi biti ugodne oku.

U svoje 4 ruke, Dakini nosi:
Trozubac – simbolizira energiju Dakini Shakti koja kombinira snage stvaranja, ujedinjena i uništavanja
Lubanja – ukazuje na uklanjanje straha od smrti, glavnu psihološku blokadu prve čakre
Mač – kojim uništava neznanje i pomaže sadhaki prevladati sve teškoće
Štit – koji ima moć obrane od vlastitih problema

U nekim prikazima, umjesto mača i štita, u rukama drži labuda i posudu za piće.

Indra

Indra - Preuzeto iz knjige Chakras Energy Centers of Transformation (autor Harish Johari)
Indra – Preuzeto iz knjige Chakras Energy Centers of Transformation (autor Harish Johari)

Bog Indra također je povezan s Muladharom. On je mitološki bog rata i vremena (u meteorološkom smislu). Također je i hinduistički bog munje, groma, kiše i riječnih tokova te kralj bogova i nebeskog svoda (nešto kao Zues ili Thor).

Prikazuje se s kožom žute boje, s četiri ruke, kako sjedi na bijelom slonu sa sedam surli, Airavati.

Indrin bijeli slon predstavlja fizičku snagu kao i duhovni razvoj. Bijela boja odražava tjelesnu čistoću, mentalnu bistrinu, blistavo zdravlje, duhovnost, bezobzirnost, vitalnost i dobrobit.

S 1000 potpuno probuđenih duhovnih očiju, Indra u rukama drži munju (vajra) i plavi lotos. Munja daje vajroli – moć postojane discipline i kontrole nad intenzivnom željom za erotskim užitkom. Vajroli transformira seksualnu energiju u božansku koristeći mentalnu seksualnu energiju za meditaciju i viša kreativna nastojanja, napore. Moć munje, koja se očituje u bija mantri LAM, pretvara suptilnu razinu zvuka (madhyama) u čujni zvuk (vaikhari). Duhovno svjetlo vajre predstavlja osvjetljenje božanske svijesti.

Plavi lotos se povezuje s pobjedom duha nad znanjem, inteligencijom, mudrošću. Simbolizira rast i preobrazbu.

Njegove druge dvije ruke gestama (mudrama) rastjeruju strah (abhaya mudra) i daju blagodati (vara mudra).

Shiva

Muladharom, uz ostale, upravlja i Shiva, hinduistički bog vitalnosti, razaranja i regeneracije. Korijenskom čakrom upravlja uz pomoć mudrih, moćnih životinja.

Muladhara čakra tvori granicu između životinjske i ljudske svijesti i upravo tu se događa prijelaz iz uspavane u probuđenu, kreativnu svijest. Dakle, Muladhara je prva “ljudska čakra”, a kod životinja zadnja. Duhovna evolucija započinje u korijenskoj čakri.

Shiva by Harikrishnan Mangayil (Pixabay)

Shiva predstavlja svijest i oslobođenje. Oslobođenje može značiti i uklanjanje i uništavanje bilo čega negativnog i štetnog. Shiva na čelu ima treće oko i kad god otvori to oko, ono što pogleda, odmah će izgorjeti u pepeo.

Prikazan je u svojoj manifestaciji kao Gospodar životinja (Pashupati Mahadeva), što znači da se životinjske odlike napuštaju kako bi ljudska svijest mogla evoluirati u viša, pročišćena stanja.

Pokraj Šive stoje dva ženska božanstva, Asuri Shakti i Devi Shakti. Asuri Shakti predstavlja destruktivnu, razornu energije unutar nas, a Devi Shakti pozitivnu, konstruktivnu i ujedinjujuću snagu.

Kroz pozitivan način života, samouvjereni stav prema životu, održavanje duhovnog društva (Satsang), dobre misli, razumijevanje, oproštenje, pomaganje i davanje, Asuri Shakti se postupno pretvara u Devi Shakti.

Shiva i Shakti su temeljna načela stvaranja. Ostali pojmovi za ovo su: Purusha (Ja) i Prakriti (Priroda), Yin i Yang, muški i ženski principi.

Ganesha

art water festival winter
Ganesha by SAurabh Narwade (Pexels.com)

Ponekad se i Ganesha – bog s glavom slona, Gospodar uspjeha, razarač zla i prepreka– povezuje s Muladharom jer je uzemljen, punog trbuha i zadovoljan svojim tjelesnim izgledom.

Na tim prikazima on ima koraljno-narančastu kožu, nosi žuti dhoti i zeleni svileni šal omotan oko ramena.

Ganesha je prikazan kako sjedi na štakoru. Razlog zašto se Ganesha ‘vozi’ (upravlja) na štakoru je taj što je štakor među najpohlepnijim životinjama. On je simbol naših osjetila, koja nikada nisu zadovoljna; stalno žude za novim iskustvima. Ako se ne kontroliraju, žudnje rastu zavijek. Mudra osoba upravlja svojim osjetilima i drži ih pod kontrolom.

Prikazan je kako sjedi s jednom nogom na zemlji, a drugom naslonjenom na koljeno, iznad zemlje što ukazuje na to da je mudra osoba ona koja je s ove zemlje, ali ne u potpunosti s ove zemlje.

On ima četiri ruke koje mu pomažu kao razaraču prepreka. U njima nosi sljedeće:

 • sjekiru koja simbolizira kontrolu nad „slonom želja“ i eliminaciju vezanosti za želje. Sjekira razdvaja osobu od lažnog poistovjećivanja njenog istinskog Ja sa fizičkim tijelom.
 • drži abhaya mudru koja otklanja osjećaj straha, tj. osigurava neustrašivost.
 • cvijet lotosa, koji simbolizira osobine nesebične akcije i neokaljane prirode.
 • laddu, slatku kuglicu od slanutkovog brašna, koja simbolizira sattvu, najprofinjenije stanje čiste svijesti. Laddu u domaćinstvo donosi i zdravlje i prosperitet.

Ganesha je gospodar je na kojeg se treba pozivati na početku svih pothvata za pružanje zaštite i uklanjanje svih prepreka. Ganeshu je stvorila Božanska Majka Shakti, supruga Shive, od gline (raja) od vlastitog tijela. Ova priča o njegovom rođenju pokazuje njegovu jasnu vezu sa elementom zemlje prve čakre.

Lik Ganeshe je vrlo privlačan, iako ga je racionalnom umu teško prihvatiti. Štovanje Ganeshe kao onog koji eliminira prepreke, ublažava racionalni um, ili lijevu hemisferu – koja je analitička i kritična u prirodi – oslobađajući desnu hemisferu, koja je emocionalna i potrebna za svaku duhovnu avanturu.

Vizualizacija i meditacija na Ganeshu pomaže zaustaviti unutarnji dijalog. Onaj koji ne može vidjeti dalje od fizičkog izgleda ne može se diviti unutarnjoj ljepoti Ganeshe, ali onaj tko prodire u fizičku stvarnost može vidjeti u Ganeshi jedinstvo ljubavi i mudrosti, jedinstvo Shakti i Shive.


muladhara korijenska čakra simbol

U biblioteci FREEBIES možete pronaći cheat sheet s opisom simbola korijenske čakre – Muladhare.

*Za ulazak u biblioteku Vam je potrebna lozinka. Ako je nemate, do nje možete doći prijavom na newsletter. Nakon prijave, lozinka će vam stići u mailu dobrodošlice.


Simbol korijenske čakre – sažetak

 • Latice crvene boje označavaju boju Shakti; znači energiju, kretanje, buđenje i razvoj. Uz to, simbolizira buđenje uspavane svijesti u aktivnu, budnu svijest.
 • Žuti kvadrat označava element Zemlje koji pak predstavlja početak života. Kad se probudi, manifestira se kao magnetska sila unutar te osobe.
 • Obrnuti crveni trokut ima tri značenja; kozmička energija se povlači i usmjerava prema dolje poput lijevka, širenje svijesti prema gore te ženski rod (Shakti).
 • Lingam unutar trokuta označava muški rod (Shiva). Oko Lingama je tri i pol omotana uspavana zmija (stanje neznanja) – Kundalini, duhovna energija. Ove tri zavojnice predstavljaju tri gune (sattva, rajas i tamas), a pola zavojnice predstavlja ljudsku transcendenciju. Glava zmije obično je spuštena prema dolje, što ukazuje na uspavanu kundalini.
 • Životinja Muladhara čakre je bijeli slon po imenu Airawata sa sedam surli koje predstavljaju sedam minerala, sedam negativnih kvaliteta, sedam pozitivnih kvaliteta, sedam sila u čovjeku, sedam sila u prirodi, sedam glavnih tvari u čovjeku. Slon je vrijedna životinja koja donosi bogatstvo svome vlasniku, a govori se da se u mozgu potpuno odraslog muškog slona nalazi sjajan biser nenadmašne vrijednosti. To simbolizira riznicu mudrosti koja je skrivena u korijenskoj čakri i čeka da je oslobodimo.

Hvala na čitanju.
Nadam se da ste otkrili nešto novo i zanimljivo. =)


Pridružite mi se na putovanju kroz srce, um i Dušu

Čakra dijamant

Prijavite se na newsletter i u inbox će vam stići lozinka za pristup biblioteci resursa FREEBIES u kojoj se nalazi Čakra dijamant stvoren sa željom da vam na zabavan način predstavi najvažnije podatke o svakoj od 7 glavnih čakri u našem tijelu. Uz to ćete na poklon dobiti i Positive vibes cube =)


Sviđa Vam se SantoshaKreativ? Posjetite i zapratite društvene mreže =)


Svidio Vam se članak? Podijelite ga s prijateljima =)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.