Mandale

Mandale
Riječ mandala dolazi iz sanskrita, i grubo se prevodi kao "krug". Krug predstavlja cjelovitost, a mandala općenito uključuje zamršene i simetrične slike. Predstavljaju čitav svemir, od njegovog najvećeg do najsitnijeg dijela. Sam proces izrade mandala koristi se za fokusiranje pažnje, za uspostavljanje 'prostora' u umu i duhu i za meditaciju. Čak i uništavanje mandala ima dubok duhovni značaj u tibetanskom budizmu, kao način na koji se ističe koliko je život prolazan.
Search